Villkor


Här hittar du recensioner och erfarenheter från kunder som har gjort köp hos inspio.it * inspio.fr * inspio.de
* inspio.nl * inspio.at * inspio.be * inspio.cz * inspio.ro * inspio.es


Köparen beställer varorna via Internet genom att fylla i beställningsformuläret och skicka beställningen. Köparen är skyldig att fylla i alla obligatoriska uppgifter som behövs för korrekt och snabb behandling av beställningen.

En beställning som skickas till säljaren anses vara ett förslag när köparen har möjlighet att häva beställningen. Anta att kunden inte avbryter beställningen via e-post eller telefon inom 24 timmar efter att den skickats. I så fall anses det vara bindande. Köparen förbinder sig att betala preliminärfakturan som levererats via e-post senast sju dagar efter beställning av varan – om köparen valt formen av BETALNING GENOM EN BIDRÖVERFÖRING till kontot. Anta att köparen har valt form av postförskottsbetalning och bekräftar beställningen. I så fall åtar han sig att ta emot dessa varor utan dröjsmål efter att ha meddelats om sin leverans av CARRIER-företaget eller av DHL. Samtidigt accepterar köparen att betala för dessa varor vid postförskott.

Handelslagen

Lag 513/1991 Coll. Av den 5 november 1991 handelslag. Gäller från: 18.12.1991. Gäller från: 01.01.2009.

DEL I Köpekontrakt

Köparens skyldigheter

§ 447

Köparen är skyldig att betala köpeskillingen för varan och acceptera den levererade varan i enlighet med avtalet.

§ 449

Om köpeskillingen ska betalas vid leverans av varan eller handlingarna är köparen skyldig att betala köpeskillingen på leveransstället.

PART XIII Forwarding contract

§ 607

(1) Speditören har rätt till avtalsenlig ersättning eller, om inte överenskommet, ersättning som är sedvanlig vid tidpunkten för kontraktsförhandlingen vid upphandling av liknande transport. Dessutom har speditören rätt till ersättning för nödvändiga och värdefulla kostnader som speditören ådragit sig för att fullgöra sina skyldigheter. Därutöver har speditören rätt till ersättning för utgifter som han på ett ändamålsenligt sätt har haft för att fullgöra sin skyldighet.

(3) Kunden är skyldig att utan onödigt dröjsmål betala speditören ersättning och uppkomna kostnader efter att ha säkrat upphandlingen genom att ingå erforderliga avtal med transportörerna eller mellan speditörerna.


2. VEM ÄR VEM

„Köparen“ i e-handel betyder en fysisk person som vid ingående och fullgörande av ett konsumentavtal inte agerar inom ramen för sin verksamhet, anställning eller yrke.

„Säljaren“ betyder INSPIO s.r.o., Klincová 35, Bratislava-Ružinov, Slovakien CRN: 51869535, momsnummer: SK2120814740.

För frånträde från kontraktet enligt lag nr. Nej. 114/2007 Codex. En fysisk person är den som vid ingående och fullgörande av ett konsumentavtal inte agerar inom ramen för sin näringsverksamhet, anställning eller yrke.

FAKTURERINGSINFORMATION:

INSPIO s.r.o.
Klincová 35
82108 Bratislava-Ružinov
Slovak republic
CRN: 51869535
VAT NUMBER: SK2120814740
Tel.: +31 97 010 280 218
E-mail: info@inspiooriginal.com


3. LEVERANSVILLKOR

Vi skickar brädorna inom 48 timmar efter att beställningen skapades, och andra produkter inom åtta dagar. En faktura läggs in i paket med varor och fungerar även som följesedel. Om vi inte har en del av beställningen i lager kan vi efter överenskommelse skicka varorna till dig i delar, medan transportkostnaderna betalas av säljaren.

Fraktkostnader:

  • Paketering och leverans: DPD – 57 SEK

Betalningsmetod:

  • PayPal
  • Kortbetalning genom Stripe

Försändelser som returneras till säljaren som ej uthämtade kommer endast att skickas om på köparens begäran och köparen står för kostnaderna för upprepad leverans på hälften, enligt första punkten. I det fall köparen inte hämtar ut sitt paket med efterkrav, förbehåller vi oss rätten att avvisa beställning från denna köpare om köparen gör ombeställningar i form av postförskott; endast förskottsbetalda beställningar kommer att godkännas.


4. HUR MAN BETALAR

Efter beställningen skickas en orderbekräftelse till din e-post tillsammans med nödvändiga betalningsuppgifter. Om du har valt betalning via banköverföring, följ informationen som ges i preliminärfakturan, som levererades till dig i e-postmeddelandet efter beställning av varan. Vi skickar skattedokumentet tillsammans med varorna.

Alla angivna priser inkluderar moms.


5. GARANTIER OCH KLAGOMÅL

Tjugofyra månaders garantiperiod från dagen för mottagandet av varorna tillhandahålls för alla produkter. Denna garanti upphör att gälla vid mekanisk skada på grund av förvaring av produkten under olämpliga förhållanden. Ansvaret för skada övergår till köparen vid övertagande av kontraktsföremålet från transportören. Säljaren ansvarar för fel som upptäcks vid mottagandet av varan endast om köparen inte orsakat dem. Köparen är skyldig att undersöka godset vid övertagande av godset från fraktföraren; om köparen ser skador på varan som kan ha uppstått under transporten, ta inte över varan. Potentiella fel i beställningen, såsom saknade varor i beställningen, fel färg eller annan produktstorlek, ska anmälas via e-post utan dröjsmål för snabb rättelse.

Fel orsakade av naturkatastrofer är också undantagna från garantin. Garantin täcker inte normalt slitage på varan (eller delar därav) orsakad av användningen av varan. Därför kan kortare produktlivslängd inte betraktas som en defekt och kan inte göras gällande.

Endast varor som köpts av säljaren och som finns i köparens egendom kan tas i anspråk.

Köparen har rätt att kräva undanröjande av fel om möjligt eller begära skälig rabatt på köpeskillingen eller byte av varor mot densamma. (Om någon del av beställningen, brevet eller annan del av beställningen saknas kommer säljaren att korrigera detta fel omedelbart.) I händelse av att garantifel inte kan avlägsnas (dålig färg eller storlek på produkten) har köparen rätten att byta defekta varor mot nya eller mot återbetalning. Köparen har ingen rätt att begära byte av varor mot annan, om de varor han tidigare beställt finns tillgängliga. (Plötslig förändring av t.ex. temat i bilden, eller klistermärkets tema, klistermärkets färg, storleken på mallen)

Vid reklamation är köparen skyldig att leverera varan till säljarens adress: INSPIO s.r.o., Pod Furčou 7, 040 01 Košice, Slovakia. Säljaren kommer att bekräfta mottagandet av reklamationen och utfärda en bekräftelse till köparen på reklamationen i lämplig form. Om det inte är möjligt att leverera bekräftelsen omedelbart ska den levereras utan onödigt dröjsmål, dock senast tillsammans med beviset på reklamationen. Efter att ha mottagit varan, ett skriftligt klagomål och en kopia av fakturan är säljaren skyldig att skriftligen meddela köparen resultatet av reklamationsförfarandet inom 30 dagar från dagen för reklamationen. Du hittar formuläret HÄR Klagomålsformulär


6. ÅTERTAGANDE FRÅN KONTRAKTET

Anmärkning: Med hänsyn till bestämmelse 7 § mom. 6 bokstav c i lag nr. 102/2014 Saml. det är inte möjligt att returnera varor tillverkade enligt konsumentens specifika krav. I vår e-butik är det möjligt att köpa personliga varor. I enlighet med denna lag har konsumenter INTE rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar utan att ange ett giltigt skäl.

Konsumenten har rätt att häva avtalet utan att ange skäl inom 14 dagar:

  • med varor där köparen inte väljer färg som vi producerar varorna åt honom.
  • med varor där köparen inte väljer storlek som vi producerar varorna åt honom.
  • med varor där köparen inte väljer signaturnamn eller adress för dekorationen.

Konsumenten kan utöva sin ångerrätt från säljaren i pappersform eller i form av en anteckning på annat varaktigt medium, till exempel via e-post.

Varorna ska vara i det skick som de levererades till köparen. Produkten kan inte användas, klistras, limmas och inte heller ta bort skyddsfolierna. Om du uppfyller alla ovanstående villkor för retur av varor skickar vi pengar för varorna via banköverföring till ditt konto senast 14 dagar från datumet för frånträdet från avtalet. Vi tar inte emot några returnerade paket mot postförskott.

Vid frånträde av avtalet står konsumenten för kostnaden för att returnera varan till säljaren.
Vid frånträde från avtalet är köparen skyldig att returnera varan till säljarens adress: INSPIO s.r.o., Pod Furčou 7, 040 01 Košice, Slovakia (i det fall att varorna redan har levererats till köparen).

Med hänsyn till bestämmelse 7 § mom. 6 bokstav c i lag nr. 102/2014 Saml. det är inte möjligt att returnera varor som är tillverkade enligt konsumentens specifika krav. I vår e-butik är det möjligt att köpa varor där konsumenterna väljer sina egna färger, färgvariationer eller justerar standardmått. Enligt denna lag har konsumenter INTE rätt att frånträda avtalet med denna produkt. Vi ber därför våra uppskattade kunder att inte frånträda avtalet med denna produkt, eftersom varorna kommer att returneras till dig och vi kommer att kräva betalning från dig för frakt. Vid utebliven mottagande av postförskott med sådana varor är kunden skyldig att betala 100% av inköpspriset för varorna + frakt- och fraktkostnader för att returnera paketet + kostnader för att skicka om paketet, överföring till bankkonto i förväg. Du hittar formuläret HÄR Ånger från ett köpeavtal som ingåtts på distans.


I dess ändrade lydelse behandlas personuppgifter enligt lag nr. 18/2018 Saml. om skydd av personuppgifter.
Operatören tillhandahåller inte Köparens uppgifter till tredje part, förutom det valda transportföretaget, som säkerställer leverans av varor eller tjänster, eller till statliga myndigheter vid inspektion, eller en mellanhand baserat på ett ömsesidigt avtal som ingåtts enligt lag nr. . 18/2018 Saml.
Operatören är skyldig att säkra personuppgifter innan de görs tillgängliga för obehöriga genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Alla anställda hos operatören är också skyldiga att upprätthålla konfidentialitet angående personuppgifter.
Den berörda personen har de rättigheter som anges i art. 19 § ff. lag nr. 18/2018 Saml. om skydd av personuppgifter, i dess ändrade lydelse, särskilt:

  • rätten till information som uppfylls av dessa villkor,
  • rätten att begära tillgång till personuppgifter som rör den registrerade – 21 § lagen

… Det är din rätt att begära hur och för vilka ändamål dina uppgifter behandlas, och du kan adressera denna begäran till kontaktens e-post.
… Rätten att rätta personuppgifter – 22 § i lagen tillåter dig att uppdatera personuppgifter om de är inaktuella,
… Rätten att radera personuppgifter – 23 § i lagen kommer du att använda om du inte är intresserad av verksamhetsutövarens fortsatta behandling av personuppgifter,
… Rätten att begränsa behandlingen av personuppgifter – 24 § i lagen ska du utöva om du anser att personuppgifter har behandlats i strid med lagen,
… Rätten att invända mot behandling av personuppgifter – 27 § lagen,
… Rätten till överföring av personuppgifter,
… Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten angående de personuppgifter som behandlas.

5. Operatören erhåller från köparen följande personuppgifter: titel, namn, efternamn, adress, leveransadress, faktureringsadress, telefonnummer, e-postadress, vilka behandlas för korrekt utförande av din beställning. Företaget kommer att lagra dessa personuppgifter i tio år för arkiveringsändamål. Som en del av orderhanteringen behandlas personuppgifter för att utfärda fakturor, utfärda lager(leverans)brev, tillhandahålla transport och bokföring i bokföring, skicka en orderbekräftelse och skicka ett sms om status på ordern.

7. Dessa sidor registrerar din IP-adress, information om hur mycket tid du spenderar på att surfa på dessa sidor och information om vilka sidor du kommer till oss från. Cookies är textfiler som lagras på din dator och används även för att mäta webbplatstrafik och anpassa visningen av sidor; och tack vare dessa filer kan vi erbjuda dig en högre kvalitet. Därför uppfattar vi dessa filer som vårt berättigade intresse. Vissa cookies är tredjepartsfiler, t.ex. Youtube, Google och liknande.

8. Du kan ta bort cookies när som helst eller ställa in deras insamling direkt i webbläsarens inställningar. Om du vill neka insamling av cookies, ställ in detta i din webbläsare.

VARNING:

9. Om köparen har samtyckt till behandling av personuppgifter i e-butiken för e-postmarknadsföringsändamål har han samtyckt till att e-postmeddelanden skickas till kontaktens e-postadress.

10. Personuppgifter för e-postmarknadsföring i omfattning av namn och efternamn, e-postadress lämnas för en period av fem år. Dessa personuppgifter lämnas inte till tredje part.

11. Köparen kan när som helst återkalla sitt samtycke genom att skicka ett Överklagande med behandling av personuppgifter, som vi omedelbart raderar. Du kan även logga ut genom att avmarkera rutan i användarens användarkonto (om köparen har begärt att ett användarkonto ska skapas). Vi kommer inte längre att använda den personliga information du tillhandahåller för vår räkning för e-postmarknadsföringsändamål.

12. Om köparen har samtyckt till behandling av personuppgifter i e-butiken för SMS-marknadsföringsändamål har han samtyckt till att skicka SMS till kontakttelefonnumret.

13. Personuppgifter för SMS-marknadsföringsändamål i intervallet förnamn och efternamn, telefonnummer lämnas för en period av fem år.

14. Köparen kan när som helst återkalla sitt samtycke genom att skicka ett Överklagande med behandling av personuppgifter, som vi omedelbart raderar. Du kan även logga ut genom att avmarkera rutan i användarens användarkonto (om köparen har begärt att ett användarkonto ska skapas). Vi kommer inte längre att använda den personliga information du tillhandahåller för vår räkning för e-postmarknadsföringsändamål.

8. SLUTBESTÄMMELSER

Köparen försäkrar att han har läst dessa försäljningsvillkor innan beställningen genomförts och att han godkänner dem.

Om konsumenten inte är nöjd med hur säljaren har hanterat sitt klagomål eller om han anser att säljaren har gjort intrång i hans rättigheter, har han möjlighet att vända sig till säljaren för en begäran om rättelse. Anta att säljaren svarar negativt på kravet på gottgörelse eller inte svarar på det inom 30 dagar från avsändningsdatumet. Konsumenten har i så fall följt 12 § lagen nr. 391/2015 Saml. om alternativ tvistlösning och ändringar i vissa lagar. Det relevanta ämnet för ADR i konsumenttvister med e-butiksoperatören är Slovak Trade Inspection Authority (www.soi.sk), eller en annan tillämplig auktoriserad juridisk person som är registrerad i listan över ADR-ämnen som upprätthålls av det slovakiska ekonomiministeriet Republiken (http://www.mhsr.sk/…orov/146987s). Samtidigt har konsumenten rätt att välja bland listade ämnen i ADR att vända sig till. Samtidigt kan konsumenten använda onlineplattformen för tvistlösning som finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ för att lämna in ett alternativt tvistlösningsförslag. Konsumenten hittar information om ansökningsavgifter på webbplatsen för en specifik ADR-enhet.